نمایش یک نتیجه

حراج!

غذاخوری زنده رود

جوجه

تومان۳۱,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

چلوخورشت

تومان۲۴,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

چلوکباب

تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

چلوکباب مخصوص

تومان۳۴,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

زرشک پلو با مرغ

تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

میکس جوجه و کوبیده

تومان۴۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰
حراج!

غذاخوری زنده رود

میکس دورو مخصوص

تومان۴۳,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰