نمایش یک نتیجه

حراج!

ساندویچ و برگر

چیز برگر دستی

تومان۲۳,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

فلافل

تومان۱۱,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

قارچ برگر دستی

تومان۲۶,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

هات داگ پنیری

تومان۱۹,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

هات داگ قارچ و پنیر

تومان۲۳,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

همبرگر

تومان۱۴,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰
حراج!

ساندویچ و برگر

همبرگر دستی مخصوص

تومان۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰